Ordningsregler

Dessa ordningsregler är framtagna för din och andra gästers trevnad. Vi hoppas att dessa bidrar till att du får en trevlig vistelse hos oss.

Säkerhet

Husvagn och husbil med eventuellt förtält skall parkeras och hållas inom markerad plats. Tänk på att placera din husvagn eller husbil fyra meter från din granne. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Våra stugor är endast avsedda att nyttjas av antalet personer de bokats för och får inte brukas som allmän lokal.

Miljö och hygien

Hjälp oss hålla campingplatsen ren och skräpfri och värna om naturen. Använd sopbehållarna och askkopparna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl. Hundägare ombedes hålla hunden kopplad samt rasta den vid skogspartiet mittemot receptionen eller utanför campingområdet.

Grillning

Vi rekommenderar att ni grillar på våra större grillplatser på området som är utmärkta med grillsymbol på kartan. Grillning med öppen eld på marken och engångsgrillar är förbjudet. Sker grillning vid tomt skall det vara i en separat grill som inte ligger direkt på marken utan kommer upp en bit ovan mark.

Lugn och ro

Tänk gärna på grannarna och anpassa ljudnivån så att alla gäster kan sova ostört mellan 23:00 och 07:00. Tänk också på att minimera all motorfordonstrafik under dessa tider. Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad under hela dygnet. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

Utcheckningstider

Utcheckning för campingtomter och stugor sker senast kl 12:00 om ingen annan överenskommelse gjorts med receptionen.

Övrigt

Försäljning vid och inom campingområdet får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.