Säkerhets- och Integritetspolicy

1. INTEGRITET

Vi respekterar din integritet och strävar efter att skydda dina Personuppgifter. Vi har skapat den här integritetspolicyn i syfte att informera dig om vilken typ av information vi samlar in när du använder våra Tjänster, varför vi samlar in informationen och hur vi använder den.

Observera att integritetspolicyn godkänns mellan dig och bolaget som är Arjeplog Hotell Silverhatten AB, ORG.NR 556516-6492, tillsammans med dess koncernföretag.

Det kan hända att vi gör ändringar i integritetspolicyn. Du kommer i så fall att bli informerad om ändringarna genom att vi lägger ut de ändrade villkoren på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser integritetspolicyn.

2. INFORMATION SOM SAMLATS IN

Vi betraktar Personuppgifter som uppgifter som kan användas för att identifiera en individ vilket inkluderar, utan att begränsas till, för- och efternamn, födelsedatum, kreditkortsuppgifter, bostads- eller annan fysisk adress, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter. Du kan bli ombedd att lämna Personuppgifter när du bokar eller använder våra Tjänster. De uppgifter som vi sparar kan vara kontaktuppgifter, uppgifter om leveransadress, faktureringsuppgifter, historik över genomförda transaktioner, inställning för användning av en webbplats och återkoppling avseende våra Tjänster. Uppgifterna lagras av Arjeplog Hotell Silverhatten AB. Uppgifterna är viktiga för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänster av god kvalitet. Vi sparar inte Personuppgifter om dig i våra Tjänster utan din vetskap.

3. METODER FÖR ATT SAMLA IN OCH BEARBETA DATA

Vi kan automatiskt samla in vissa typer av information och ta emot dina Personuppgifter när du anger sådan information via Tjänsterna eller annan kommunikation med oss. Vi kan också få Personuppgifter från kundlistor (s.k. rumslista eller rooming list) som lagligen förvärvats från utomstående leverantörer. Vi kan också köpa Tjänster från tredje part för att erhålla teknisk support i marknadsföringssyfte. Vi kommer att ha tillgång till all information som du lämnar till dessa leverantörer och tredje part och vi kommer att använda Personuppgifterna enligt vad som beskrivits i integritetspolicyn. Denna information lämnas endast ut till tredje parter utanför koncernen i enlighet med integritetspolicyn. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att våra arrangemang med tredje parts tjänsteleverantörer skyddar din integritet.

4. ANVÄNDNING AV INFORMATION

Vi använder Personuppgifterna vi får av dig till att leverera våra Tjänster, tillhandahålla kundtjänst, utföra nödvändiga säkerhets- och id-kontroller, behandla transaktioner online, informera dig angående våra Tjänster, aktiviteter och erbjudanden, kampanjerbjudanden och information om produkter och Tjänster från noga utvalda partners i syfte att kunna tillhandahålla bättre Produkter och Tjänster och bättre kundtjänstfunktioner, underlätta ditt deltagande i tredjepartskampanjer, uppfylla vissa företagsspecifika krav och allt annat som på något sätt berör hanteringen av Tjänsterna. Dina Personuppgifter kan även delas med noga utvalda partners (till dessa räknas alla andra parter som sådana partners ingått avtal om datadelning med).

Du är införstådd med att vi kan kontakta andra användare, som har ett konto och som har sparat din e-postadress i sin kontaktlista i sitt e-postkonto, om att e-postadressen redan är registrerad på ett konto. Det kan hända att vi då och då begär information från dig via undersökningar eller tävlingar. Det är helt frivilligt att delta i dessa undersökningar eller tävlingar och du kan därför välja om du vill lämna ut sådana uppgifter eller inte. Begärd information kan vara kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress och telefonnummer) och demografiska uppgifter (postnummer eller ålder). Om du väljer att delta i en undersökning eller tävling och vinner samtycker du till att vi använder ditt namn och dylikt för reklam- och marknadsföringsändamål utan ytterligare kompensation förutom där sådant är förbjudet enligt lag. Såvida du inte har valt att inte ta emot kampanjinformation kan det också hända att vi använder dina personuppgifter (inklusive din e-postadress och telefonnummer) för att skicka information om våra Produkter, Tjänster och Kampanjer, inklusive andra Produkter och Tjänster från tredje part som noggrant valts ut av oss.

5. VISSA UTESLUTNA UPPLYSNINGAR

Det kan hända att vi lämnar ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lag, eller om vi i god tro tror att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (1) uppfylla juridiska processer som delgivits oss, våra webbsajter eller Tjänster, eller under omständigheter där vi lyder under en omfattande liknande juridisk förpliktelse; (2) skydda och försvara våra rättigheter eller egendom; eller (3) agera för att skydda användarnas eller allmänhetens personliga säkerhet.

6. ÅTKOMST

Du kan välja att inte få kampanjmeddelanden genom att välja att avstå från kampanjinformation där ett sådant val är möjligt på våra sajter eller i ett e-postmeddelande som du får från oss. Du kan också när som helst skicka ett e-postmeddelande, eller brev, se kontaktuppgifter nedan. Du kan även kontakta oss på samma adress om du vill: 1) kontrollera Personuppgifterna som vi har om dig; 2) uppdatera dina Personuppgifter; och/eller 3) klaga på hur vi använder Personuppgifterna. På begäran kan vi (a) uppdatera uppgifterna förutsatt att du kan uppvisa eventuella bevis för sådana ändringar (om vi kräver detta) eller (b) markera information för att förbjuda framtida användning för marknadsföringsändamål. För att undvika osäkerhet, kommer ingenting i integritetspolicyn att förhindra oss från att hämta dina Personuppgifter när så krävs i lagen

7. COOKIES

Det kan hända att vi sparar information på din dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker våra sajter eller mobilappar. Vi använder cookies som är små textfiler som lagras på din dator eller utrustning när du besöker en viss webbsajt och som registrerar dina preferenser. Vi använder även lokalt delade objekt, eller ”flash cookies”. ”Flash cookies” liknar webbläsarnas cookies. De tillåter att vi kommer ihåg saker om ditt besök på våra sajter, men vi kan inte komma åt eller använda annan information på din dator. Vi använder inte ”flash cookies” för att komma ihåg eller använda personuppgifter som ditt namn eller e-postadress som direkt identifierar dig. Vi använder endast ”flash cookies” på våra egna webbsajter. Vi använder cookies och flash cookies för att spåra användningen av våra webbplatser. Vi kan också använda cookies och tredjepartscookies för att övervaka trafiken till webbplatsen, förbättra tjänsterna och göra dem enklare och/eller mer relevanta för dig att använda. Vi använder flash cookies och tredjepartscookies för att vi ska visa dig annonser som är relevanta för dina intressen, baserat på din användning av vår webbplats.

8. DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter.

·  Tillgång till dina Personuppgifter
Du har rätt att begära en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

·  Begära rättelse
Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Vi ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

·  Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

·  Motsätta dig behandling för marknadsföringsändamål
Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för marknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

·  Motsätta dig viss behandling
Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.

·  Radering
Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

·  Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra Tjänster.

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter
Arjeplog Hotell Silverhatten AB
Box 94
938 21 Arjeplog
Sverige

E-post: info@silverresort.se
Telefon: 0961-315 00